i.s.m. Netwerk Palliatieve Zorg

Al sinds 2015 vertonen we een viertal keren per jaar films rond het thema sterven en stervensbegeleiding.

Op maandag 11 maart vertonen we de film:

MICHEL, een acteur verliest zijn woorden

Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film MICHEL, acteur verliest de woorden is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent. Samen met zijn vrouw Irma Wijsman zoekt hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur. Van zijn afscheidsrol in de voorstelling Borgen tot de medische consulten bij het Alzheimercentrum; van de boks- en drumlessen tot de reacties van vrienden en collega’s die zich proberen te verplaatsen in een situatie waarin de woorden nog wel in je hoofd zitten terwijl je ze niet meer kunt uitspreken. Door mee te kijken naar de gebeurtenissen in de eerste jaren na de diagnose wordt zichtbaar hoe taal onze identiteit bepaalt en wat het betekent om jezelf te moeten hervinden. Tegelijkertijd laat de film twee krachtige mensen zien die met liefde, verdriet en humor de regie nemen over een dramatische wending in hun leven.

Een film van Irma Wijsman en Patrick Minks
met Michel van Dousselaere
naar een idee van Irma Wijsman

in samenwerking met:

Netwerk Palliatieve Zorg ZL

een ontmoetingsavond waarbij een film wordt getoond, die het thema palliatieve zorg aanroert. Een uniek initiatief in Nederland, waarbij we door middel van film de palliatieve zorg proberen te ‘promoten’.

We hebben hiermee landelijke bekendheid gekregen, lees het artikel van Rob Bruntink: Promotie palliatieve zorg met films hier.

De filmavond is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in palliatieve zorg: (potentiële) patiënten, hun naasten en mantelzorgers. En voor zorgverleners en hun familie, vrienden en kennissen.
In een ongedwongen en gezellige sfeer biedt het netwerk hen de gelegenheid met elkaar in contact te komen, waarbij aandacht is voor ieders eigen verhaal en de mogelijkheden van palliatieve zorg in de regio Parkstad. 

eerder vertoonden we: