DEFAULT MAINCONTENT CULTURELE ANBI

DE SPIEGEL ALS CULTURELE ANBI

ANBI
Deze status biedt u als particulier de mogelijkheid om giften en (periodieke) schenkingen met uw inkomstenbelasting te verrekenen. Maar ook met uw bedrijf kunt u het Filmhuis tegen uiterst gunstige fiscale voorwaarden ondersteunen: uw gift is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting die uw bedrijf betaalt.

Nb: vanaf 2012 zijn de fiscale regels voor schenkingen aan culturele instellingen verruimd. Filmhuis DE Spiegel maakt deel uit van het selecte clubje waarvoor deze optimale regelgeving geldt.

Wilt u weten hoe u een schenking aan ons filmtheater kunt doen, neem dan contact op met zakelijk directeur Rinus van Dijk.

Meer informatie over ANBI kunt u onder andere vinden op de site van de  belastingdienst.

 

FILMHUIS DE SPIEGEL 

logoFDS

 De stichting heeft ten doel:

a. Het bevorderen van kennis van, belangstelling voor en het gebruik van film in de meest ruime zin.
b. Het filmklimaat in Heerlen en omgeving te verbeteren, door zonder winstoogmerk waardevolle films te vertonen die niet of niet voldoende aan bod komen in het reguliere bioscoopcircuit. 


De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a. het vertonen van artistieke en inhoudelijk belangrijke films die vanwege hun kwaliteit, hun opvallende thema of hun plaats in het filmaanbod of -geschiedenis, een bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming en betrokkenheid;
b. een ontmoetingsplek te zijn voor jong en oud, waar de stichting haar bezoekers verrast met de laatste kwaliteitsfilms, boeiende wereldcinema, creatieve documentaires, de betere kinderfilm of fijne klassiekers;
c. in speciale programma's aandacht te besteden aan film als kunst, als spiegel van de maatschappij of als bron voor kennis en inspiratie;
d. hetverzorgen en uitwerken van programma's om nieuwe ontwikkelingen in de filmkunst en de media voor een breed publiek zichtbaar te maken;
e. het bevorderen van de mediawijsheid voor jong en oud;
f. het bevorderen van de samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties om het bovenstaande mogelijk te maken.

Bestuur

  • Erna Hoevenaar, voorzitter

  • Henk Frins, penningmeester

  • Thijs Deckers, secretaris

  • Bonny Neven,
    lid

 

 Documenten:

Organisatie

Stichting Filmhuis De Spiegel

Bongerd 18
6411 JM Heerlen 

BTW: NL80 6619 934 B01
KVK: 41072156
RABO: BIC RABO NL 2U
IBAN: NL30RABO0151897247
RSIN nummer: 806619934

Contact

Rinus van Dijk, directeur

045 577 22 79 
info@filmhuisdespiegel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 | Filmhuis De Spiegel